Pforzheim. Leopoldsplatz mit Lokalbahn, 1902
Pforzheim. Leopoldsplatz mit Lokalbahn, 1902

Flag Counter